Računovodstvene usluge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vođenje poslovnih knjiga

Sastavljanje Finansijskih Izveštaja

Obračun PDV i podnošenje PDV prijave

Radni odnosi i zarade

Lokalna Poreska Administracija

E-Fiskalizacija

 • 31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 32 Taksi prevoz;
 • 10 Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika;
 • 21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
 • – puteva, mostova i tunela;
 • – parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;
 • 10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 Telekomunikacije;
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 10 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 30 Obavezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 • 92 Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;
 • 91 Delatnost verskih organizacija.

E-Fakture

Najčešća pitanja

 • Ako ste preduzetnik, samo u slučaju da Vaš promet pređe 6 miliona dinara u jednoj fiskalnoj godini, u obavezi ste da vodite poslovnje knjige.
 • Ako otvarate DOO automatski ste u obavezi da vodite poslovanje knjige. (knjigovođa vam je neophodan)

Kao paušalac ste u obavezi da vodite KEP knjigu, odnosno da evidentirate Vaše prihode u istu. Naravno u zavisnosti od načina poslovanja Vaše obaveze mogu biti imati širi opseg.

Finansijski izveštaji su po zakonu javna dokumenta dostupna svima i moguće im je pristupiti preko sajta APR-a.

Obavezu podnošenja FI imaju svi pravni subjekti sa prometom iznad 6 miliona u prethodnoj fiskalnoj godini.

PDV plaćaju obveznici PDV-a, a obveznicima se smatraju privredni subjekti koji u proteklih 12 meseci u svom poslovanju pređu promet od 8 miliona.

U većini slučajeva ukupni troškovi zaposlenog pored iznosa neto zarade sačinjavaju i porezi i doprinosi u iznosu od prosečno 60% od neto iznosa.

Plaćanje eko takse je obavezno za sva pravna lica, preduzetnike i udruženja. Rok podnošenja prijave je 31.07.

Ukoliko su Vaši kupci fizička lica, odnosno ukoliko imate maloprodaju, a Vaša delatnost nije na spisku izuzetih, Vi ste obveznici i morate imati novu kasu.

 • Subjekat privatnog sektora izdaje elektronsku fakturu subjektu javnog sektora – 05.2022
 • Prijem i čuvanje elektronskih faktura od strane javnog i privatnog sektora – 07.2022
 • Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora (Privatan – Privatnom) – 01.2023

U slučaju privatnog sektora, obveznik sistema elektronskih faktura (SEF) je jednak obvezniku PDV-a. Odnosno ako ste u sistemu PDV, u obavezi ste da budete u sistemu SEF-a.